Naša pohrebná služba je tu pre Vás v neľahkých chvíľach. Zabezpečíme Vám vybavenie všetkých pohrebných náležitostí na jednom mieste - prevoz, administratíva, úprava nebohých, rakva, výzdoba, zabezpečenie smútočnej hudby, vykonanie obradu. 

Ponúkame citlivý a profesionálny prístup. Poskytneme Vám všetky služby pre dôstojnú rozlúčku so zosnulými. Budeme stáť pri Vás, aby sme Vám pomohli v týchto ťažkých chvíľach.